Magasin Uppsala

Magasin Uppsala är ett oberoende magasin som ges ut 4 gånger per år av InPress och distribueras med Upsala Nya Tidning och Dagens Industri.

 

Det första numret kom ut 2011 och vi var då Art Directors för magasinet och tillsammans med InPress redaktion skapade vi den grafiska formen.

Tillbaka